گرفتن در غنا که طلا از آن من است قیمت

در غنا که طلا از آن من است مقدمه

در غنا که طلا از آن من است